Användarvillkor

 

Användarvillkor

Som nyttjare av våra tjänster rörande www.mediaserver.nu innehållande lagring, hantering och distribution av orginalbilder gäller följande villkor för dig som kund.

Nyttjanderätt till kontot

Du som kund har det fulla ansvaret för hur kontot används och är skyldig att följa de regler om användandet som meddelas av Internetmedia Kommunikationsbyrå AB. Kontot får endast användas av dig som kund och du får inte lämna ut kontouppgifter rörande kontot till någon annan.

Innehållet på kontot

På kontot får inte lagras information som kränker annans upphovsrätt eller som innehåller rasistiskt material, hets mot folkgrupp, mobbning, vålds­skildringar, pornografi eller annat anstötligt material. Inte heller sidor med religiöst eller politiskt budskap eller sådant som bryter mot svensk eller utländsk lag är tillåtet.

Förbudet gäller texter, bilder, filmklipp, ljudfiler och annan information. Förbudet är generellt och gäller oavsett om det är tillgängligt för alla eller bara kunden själv.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB förbehåller sig den exklusiva rätten att avgöra om en kunds användning av kontot följer ovan angiva regler.

 

 

Ansvar

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB utövar ingen förhandskontroll över information eller material som lagras på kontot. Internetmedia Kommunikationsbyrå AB är inte ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Internetmedia Kommunikationsbyrå AB är inte heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på kontot och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information som lagras på kontot.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB förbehåller sig dock rätten att genom stickprovskontroller eller vid misstanke om att innehåll lagras som bryter mot dessa regler kontrollera innehållet på kontot. Vid regelbrott äger Internetmedia Kommunikationsbyrå AB rätt att blockera kontot under resterande avtalstid. I sådant fall kommer redan erlagd avgift inte återbetalas till kunden.

Skulle det visa sig att kontot innehåller material som kan vara brottsligt förbehåller sig Internetmedia Kommunikationsbyrå AB rätten att polis­anmäla detta utan vidare kommunikation med kunden.